Wat we doen

De hoofddoelstelling is om de kwaliteit van leven met dementie te verbeteren en leven met dementie draaglijker te maken.

Doelstellingen van Blijf zijn tweeledig: enerzijds signaleert de hond aan de zorgprofessional onbegrepen gedrag. Anderzijds kan de cliënt, waarmee het contact verloren is, geholpen worden doordat de hond contact maakt en de zorgprofessional hierdoor nieuw contact heeft met de cliënt.

Doelstelling: de hond signaleert aan de zorgprofessional onbegrepen gedrag

 • Maakt contact, zonder dat daar taal bij nodig is
 • Signaleert, eerder dan mensen, spanning waardoor actie kan plaats vinden voor agressie
 • Buigt verdriet en onrust om door aangeleerde manieren die verleiden tot contact
 • Helpt een cliënt door aangeleerde algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL handelingen)
 • Helpt de cliënt waardoor er meer regie op eigen handelen ontstaat
 • Kan dwaalgedrag doorbreken door op aangeleerde rustpunten op de locatie te gaan zitten.

Doelstelling: de cliënt, kan geholpen worden doordat de hond contact maakt en zo de zorgprofessional in staat stelt om contact op maat te hebben met de cliënt

 • Cliënten in beweging krijgen
 • Het doorbreken van dwaalgedrag
 • Het afbuigen van agressiviteit en verdriet
 • Zorghandelingen waarbij eerder sprake was van agitatie, in rust laten verlopen
 • Verhogen van empathie
 • Verlaging van rustgevende medicatie
 • Afspraken met tandartsen, kapper, pedicure etc. ontspannen laten verlopen door mee te gaan

De inzet van goed opgeleide contacthonden voegt veel toe, maar vraagt ook een gedegen aanpak om dit verantwoord voor dier en mens te kunnen doen!

Ik heb mijn vader al zo lang niet meer zien lachen, ik krijg nog steeds natte ogen van geluk als ik er aan denk.

© Copyright 2024 - Stichting Blijf | Alle rechten voorbehouden | Colofon