Meerwaarde voor de zorgprofessional

Unieke specialisatie

Blijf biedt een specialistisch opleidingsprogramma gericht op het werken met contacthonden bij ouderen met  dementie.

Meer werkgeluk

Werken met je ‘eigen’ hond is goud waard. Door de grote positieve effecten ervaren zorgprofessionals meer werkgeluk en zingeving.

Positiever op de werkvloer

Medewerkers ervaren meer positiviteit op de werkvloer door de aanwezigheid van de contacthond: agressie neemt af en er wordt weer meer en dieper contact gemaakt. Naasten geven positieve feedback op de effecten die zij zien.

Betere zorg

De contacthonden worden getraind om bepaald gedrag waar te nemen, waardoor de zorgprofessional de juiste interventie kan toepassen. Voorbeelden zijn dwaalgedrag, angst en pijn, het waarnemen van incontinentie en vallen.

© Copyright 2024 - Stichting Blijf | Alle rechten voorbehouden | Colofon