Meerwaarde voor bewoners in een verpleeghuis

Vitaliteit

De inzet van de contacthond zorgt voor meer vitaliteit door het ondersteunen bij dagelijkse routines, zoals eten, drinken en bewegen.

Verbonden met de omgeving

De contacthond stimuleert op een natuurlijke manier, door te reageren op zijn omgeving. Hierdoor blijft de cliënt verbonden met wat er om hem/haar heen gebeurt. 

Stabilisatie ziekteverloop

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat bij 70% van de mensen met dementie het ziekteverloop stabiliseert, door actief in te zetten op gezonde levensstijl, empathie en muziek.

De bijdrage die contacthonden kunnen leveren op empathisch gebied is enorm en noodzakelijk.

Kwaliteit van leven en welzijn

Een contacthond levert een positieve bijdrage aan het verloop van het ziektebeeld, de gemoedstoestand, zelfredzaamheid, vertrouwen en momenten van geluk.

 

© Copyright 2024 - Stichting Blijf | Alle rechten voorbehouden | Colofon