Keurmerken

Stichting Blijf is ongelofelijk trots dat zij als professionele opleider van contacthonden dementie hieraan voldoet.

De Nederlandse Stichting AAIZOO (Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs) heeft als missie personen en instanties die zich op de gebieden zorg, onderzoek en onderwijs bezig houden met Animal Assisted Interventions (dierondersteunde interventies) bij elkaar te brengen, te ondersteunen en te versterken door met elkaar kennis te ontwikkelen, te delen en uit te breiden en daarmee de kwaliteit van de interventies verder te professionaliseren.

Het AAI-kwaliteitsregister (AKR) is opgezet door Stichting AAIZOO met als doel het werkveld  te professionaliseren. Opleidingen, cursussen en nascholingsactiviteiten op het gebied van Animal Assisted Interventions kunnen via het AKR worden geaccrediteerd en vrijwilligers, handlers en (zorg)professionals kunnen zich laten registreren als zij een geaccrediteerde opleiding hebben gevolgd. De door het AKR geaccrediteerde opleidingen zijn door de organisatie langs de internationale richtlijnen van de ISAAT/ESAAT (International/European society for animal assisted therapy) gelegd en daarmee erkend als kwalitatief goede opleiding voor het werken met dieren.

Het opleidingstraject voor de BLIJF handlers is bij het AKR Level 2 geaccrediteerd, de voorbereiding is gestart om in 2023  Level 3 (AAT)  geaccrediteerd te zijn. (Animal Assisted Therapy)

© Copyright 2024 - Stichting Blijf | Alle rechten voorbehouden | Colofon