Fok en aankoopbeleid

Ons fok en aankoopbeleid heeft als doel: 

 • een blije en gezonde BLIJF contacthond dementie;
 • een tevreden zorgduo;
 • een trotse fokker;
 • en bovenal toegevoegde waarde voor mensen met dementie.

Voor Stichting Blijf en iedereen waarmee we samenwerken is het van cruciaal belang dat we kunnen beschikken over geweldige honden. Om dit voor elkaar te krijgen werken we samen met betrouwbare fokkers.

We realiseren ons dat, bij samenwerking, het draait om vertrouwen en open en heldere communicatie. Voor Stichting Blijf begint dit met duidelijkheid verschaffen over wat voor ons de bepalende uitgangspunten zijn om te komen tot het verkrijgen van deze geweldige BLIJF honden.

Uitgangspunten Stichting Blijf

Gezondheid

Stichting Blijf wil zeker stellen dat we met gezonde honden werken. Om die reden stellen we de onderstaande eisen aan de ouderhonden. Hiervoor zullen we de medische verklaringen in de vorm van testen bij je opvragen.

Eisen voor beide ouderdieren (en waar mogelijk voorouders):

 • er zijn geen erfelijke of familiair voorkomende afwijkingen bekend; 
 • er mogen in de familie geen allergieën of huidafwijkingen voorkomen; 
 • er mogen geen vormen van epilepsie in de familie voorkomen;
 • HD: bij voorkeur A-heup; B-heup is toegestaan;
 • ED vrij (indien bekend 2 generaties terug ook ED vrij);
 • Ogen: PRA, RD en Cataract vrij (via ECVO onderzoek);
 • Entropion, Ectropion en/of Distichiasis vrij (via ECVO onderzoek).

De pups:

 • De pups zijn deugdelijk ontwormt en hebben alle inentingen voor pups, volgens gangbare veterinaire inzichten, gekregen.
 • De pups zijn gechipt en beschikken over een volledig door de dierenarts ingevuld paspoort.

Rasspecifieke eisen:

 • Labrador Retriever: voorkeur beide ouderdieren EIC vrij.
  (DNA combinatiepakket)
 • Golden Retriever: voorkeur beide ouderdieren Ichthyosis vrij.
  (DNA combinatiepakket)
 • Poedel: voorkeur beide ouderdieren vrij van VWD.
  (DNA combinatiepakket)

Gedrag

Onze honden werken in een omgeving waarbij maatschappelijk ongewenst gedrag niet acceptabel is of waardoor we ons doel met de contacthond niet bereiken. Het is goed om ons dit te realiseren en zoveel mogelijk uit te sluiten. Over welk gedrag hebben we het: overmatig blaffen, angst, onzekerheid en/of agressief gedrag. Beide ouderdieren mogen dit gedrag niet vertonen. Daarnaast hechten we waarde aan vlot herstelvermogen voor auditieve en visuele prikkels bij de ouderdieren. Julie als fokkers weten als geen ander hoe de ouderdieren qua gedrag zijn en wij willen ook graag met ze kennismaken.

Om die reden komen wij bij jullie op bezoek. Met jou spreken we af op welke momenten wij het nest kunnen bezoeken en hoe we komen tot de selectie van de juiste pup(s) uit het nest.

Bij de pups letten we op:

 • Mensgerichtheid
 • Normale tot rustige locomotie
 • Handelbaarheid
 • Bereidheid tot interactie
 • Herstelvermogen na sociale beïnvloeding
 • Herstelvermogen auditief en visueel
 • Voldoende coping bij stress
 • Energie, veerkracht
 • Bepaalde basisrust, beheersing

Huisvesting

We werken met thuisfokkers omdat daarmee aan de onderstaande uitgangspunten wordt voldaan:

 • Een huiselijke, schone en verrijkte omgeving voor de pups.
 • De moederhond is aanwezig bij de pups, bij voorkeur met een regelmaat tot de pups het nest verlaten.
 • Socialisatie binnen en buiten wordt op prijs gesteld.
 • De pups moeten de mogelijkheid hebben om zich op afstand van hun slaapplaats te kunnen ontlasten.
 • De pups kunnen (indien de weersomstandigheden goed zijn) dagelijks naar buiten.  

Ouderhonden

De moederhond is bij voorkeur niet jonger dan 20 maanden en niet ouder dan 6 jaar. Wij werken graag samen met fokkers die hun moederhonden niet meer dan drie nestjes laten krijgen. De geboorte heeft een natuurlijk verloop. Indien de geboorte van het nest door middel van een keizersnede plaatsvindt, dan wordt Stichting Blijf hiervan op de hoogte gebracht.

Ook de vaderhond is niet te jong en niet te oud. Indien kunstmatige inseminatie heeft plaatsgevonden dan is dit uitgevoerd door een dierenarts/bevoegd deskundige. Ook hiervan worden wij op de hoogte gebracht. Verwantschap tussen de ouderdieren is natuurlijk uitgesloten.

Samenwerking

Zoals gesteld werken we samen op basis van vertrouwen en open en heldere communicatie als uitgangspunt. Als fokker draag je zorg voor een gezonde en qua gedrag juiste pup.

Stichting Blijf draagt zorg voor een professionele selectie en opleiding van het zorgduo (contacthond en zorgprofessional) en zal dit proces intensief begeleiden en inzetten op de plaatsing van de hond bij de zorgprofessional voor het leven van de hond.

Indien er zaken anders verlopen dan in dit fok- en aankoopbeleid verwoord dan treden we met elkaar in overleg om tot een passende oplossing te komen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat Stichting Blijf de pup heeft gekocht en de eerste verantwoording draagt om tot een oplossing te komen.

Blijf contacthonden … de glimlach van dementie.

Download ons Fok en aankoopbeleid

Dat mijn moeder iedere ochtend nu vrolijker opstaat door jullie hond maakt dat ze dat blije gevoel de hele dag een beetje bij zich houdt.

© Copyright 2024 - Stichting Blijf | Alle rechten voorbehouden | Colofon